Bokbussen

Bokbussen nettsted inneholder 48 bøker fra GAN Aschehougs småbibliotek BOKBUSSEN RØD og BOKBUSSEN BLÅ. Bøkene er fordelt på fire nivåer og er innlest på bokmål, nynorsk, engelsk, dari, kurdisk (kurmanji), somali, pashto, burmesisk, tigrinja, arabisk, polsk, og kinesisk.

Tallflyt

Tallflyt er et digitalt læremiddel i matematikk som tar utgangspunkt i nyere forskning om sammenhengen mellom matematikkinnlæring og automatisering av grunnfunksjoner i matematikk. Metoden og oppgavetypene som ligger til grunn for Tallflyt er en effektiv måte å finne ut hvilket nivå den enkelte elev befinner seg på, og hvor læreren skal sette inn støtet for å sikre en god matematisk utvikling.

Bokbussen FAKTA

Bokbussen FAKTA skal gi elevene den stolte opplevelsen av å lese små fagbøker selv. Illustrasjonene støtter opp under tekstene. Bøkene er inndelt i to nivåer etter vanskelighetsgrad og tekstmengde.

Skriv og les

Skriv og les er et digitale læringsverktøyet hvor elevene lager sine egne bøker på datamaskin eller nettbrett samtidig som at læreren både kan være sekretær og holde oversikt over sin egen klasse. Bøkene kan deles digitalt, som for eksempel PDF, og være del av klassens eller skolens egen bokhylle digitalt og på papir.

Venner

De populære vennebøkene nå også som nettsted, oversatt og innlest på 7 språk, i tillegg til norsk bokmål og nynorsk. Enkel og intuitiv funksjonalitet, hvor barna blant annet kan lese inn selv.

First Contact

First Contact nettsted inneholder filmsnutter og lydfiler som følger og utdyper temaene fra elevboka, men komponentene kan også fungere uavhengig av hverandre. I appen ligger 10 korte animasjonsfilmer, en til hvert tema i læremidlet. Tekstene fra boka er innlest, I tillegg er det rene lytteoppgaver, med lydfiler uten skrevet tekst til. I appen er det også forskjellige typer oppgaver til temaene, ulike fra de i elevboka. Tilgang til First Contact er gratis!

Nye ord

Nye ord nettsted vektlegger lytte- og taleøvelser og elevene får mulighet til å lese inn egen tekst og sammenligne dette med det opprinnelige. Supplement til bokserien Nye Ord 1 – 5.

Språk i sammenheng

Språk i sammenheng er en verktøykasse full av spennende materiell for systematisk språkstimulering i barnehagen. Her er bøkene er oversatt og innlest på: bokmål, nynorsk, engelsk, arabisk, somali, kurmanji, tigrinja, dari og pashto.

Bokbussen nettsted

Språkkista digital

Eventyr for alle

Les for meg

Språkkista barnehage

Fire ledetråder

Mine Ledetråder

Tallflyt

First Contact

Språk i sammenheng - bøker