Fire ledetråder er et digitalt læremiddel i matematikk som bygger på ideen om at det er gjennom et aktivt språk vi forstår sammenhengene rundt oss i verden og i vår egen hverdag.

2-4 elever jobber sammen om et matematisk problem, hver sin ledetråd og fire svaralternativer. I fellesskap må de diskutere seg frem til riktig svar, og det er kun mulig dersom alle ledetråder er aktivt i bruk.

Ved å bruke Fire ledetråder får elevene trening i å systematisere, men også se sammenhenger mellom opplysninger, strategier og konsekvenser av valg. Når de så kobler seg på i et fellesskap med sin matematiske kompetanse og erfaringsverden, blir de alle viktige deltakere, og det er når dette deles og samarbeidslæringen skjer, at elevene øker sitt læringsutbytte.

Last ned veiledningen her.