Mine ledetråder er et digitalt læremiddel i matematikk som skal fremme dialogisk matematikkundervisning. Elevene bruker sin digitale enhet til å produsere oppgaver av ulik art. Disse legges inn i en spørsmålsbank, som distribueres videre til medelever. Innholdet kan både produseres og løses sammen med andre, men også hver for seg.

Innholdet i oppgavene strekker seg fra symboler, bilder, tekst og tale, slik at også de yngre elevene, eller elever som av ulike grunner ikke har tilegnet seg adekvate leseferdigheter, kan oppøve sin matematiske kompetanse gjennom samtale, kreativitet og refleksjon.

Mine ledetråder baserer seg på prinsippet om sosiokulturell læring. Sammen skapes det innhold, og sammen diskuteres innhold frem til ulike løsninger – som sjelden er ett riktig svar. Læreren har gode muligheter til å følge progresjonen på oppgavene som løses i lærergrensesnittet, og kan fortløpende vurdere elevens forståelse; både gjennom eget design, men også hvordan den løser andres.

Mine ledetråder logo